Từ khóa: thai nhi

Những cột mốc siêu âm thai cần phải ghi nhớ

Những cột mốc siêu âm thai cần phải ghi nhớ

Tại sao siêu âm lại có thể nhìn thấy được thai nhi? Hình ảnh siêu âm được hình thành bằng cách sử dụng các sóng âm thanh. Máy gửi các