Từ khóa: siêu âm 3 chiều

Máy siêu âm xách tay LEO-3000D2 tiện lợi

Máy siêu âm xách tay LEO-3000D2 tiện lợi

Đặc điểm kỹ thuật: 1. Máy siêu âm 3 chiều xách tay. 2. Chế độ hình ảnh: B, 2B, 4B, B/M, M 3. Thang xám: 256 4. Cine loop: 512