Từ khóa: rau củ quả

Một số thực phẩm chứa vitamin C

Một số thực phẩm chứa vitamin C

Ớt chuông Theo Self, một quả ớt chuông đỏ trung bình chứa khoảng 152 mg vitamin C. Tuy ớt chuông xanh không chứa vitamin C nhiều bằng ớt chuông đỏ