Từ khóa: phương pháp điều trị

Ứng dụng quan trọng của siêu âm trong điều trị y học

Ứng dụng quan trọng của siêu âm trong điều trị y học

Một số phương pháp trị liệu siêu âm không chắc chắn, với nhiều cơ chế, bao gồm cả skin permeabilization (thẩm thấu qua da) để phân phối thuốc và siêu