Từ khóa: nghiên cứu

Chơi game có thể ngăn chặn bệnh Alzheimer

Chơi game có thể ngăn chặn bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer là một bệnh thoái hóa não nguyên phát, căn nguyên chưa rõ ràng, biểu hiện lâm sàng bằng trạng thái mất trí tiến triển, không phục hồi, thường