Từ khóa: Máy siêu âm dooler màu

Máy siêu âm dooler màu sonoscape – italy

Máy siêu âm dooler màu sonoscape - italy

Với nền tảng phần mềm mới của SonoScape, Máy siêu âm dooler màu S2 mang lại nhiều giá trị cho người dùng hơn bất các sản phẩm máy siêu âm