Từ khóa: máy siêu âm đen trắng

Máy siêu âm đen trắng 3D CUS 9618 CII

Chi tiết kỹ thuật Máy siêu âm đen trắng bàn đẩy kỹ thuật số hoàn toàn Phần mềm 3D rảnh tay tích hợp bên trong Màn hình LCD màu chuyên

Máy siêu âm màn hình LCD màu CX-4

Máy siêu âm màn hình LCD màu CX-4

Đặc điểm - Siêu âm xách tay nhỏ gọn, dễ dàng mang xách với màn hình LCD 12” - Kỹ thuật số hoàn toàn mang lại hình ảnh tinh tế