Từ khóa: máy điều trị

Máy siêu âm điều trị Lectron

Máy siêu âm điều trị Lectron

Nó có ảnh hưởng truyền dẫn mạnh bởi thiết kể mạch amp điều chỉnh tự động điểm cộng hưởng của đầu siêu âm điều trị một cách tự động và