Từ khóa: Mất Nước

Dấu hiệu nhận biết bạn thiếu nước

Dấu hiệu nhận biết bạn thiếu nước

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy bạn cần phải tăng lượng nước uống mỗi ngày, theo naturalnews. Da khô Khoảng 65% cơ thể chúng ta là nước, do