Từ khóa: độc hại

Chất ngọt nhân tạo đối với sức khỏe

Chất ngọt nhân tạo đối với sức khỏe

Các nhà nghiên cứu tại Viện Garvan và Trung tâm Charles Perkins tại Đại học Sydney (Úc) nói rằng chất làm ngọt nhân tạo hay còn gọi là đường hóa