Từ khóa: 3D eXtended Imaging

Máy siêu âm 4D Accuvix XQ

Máy siêu âm 4D Accuvix XQ

Accuvix XQ là một chiếc máy siêu âm đa ngành với các tính năng cao cấp và chất lượng hình ảnh 2D tuyệt hảo cùng với chức năng 3D/4D. Các tính năng