Máy siêu âm điều trị Tower sound- Italy

Máy siêu âm điều trị Tower sound- Italy

MÁY SIÊU ÂM ĐIỀU TRỊ

Model: TOWER SOUND

Hãng: Elettronica Pagani

Xuất xứ: Ý

Đầu phát đa tần 1 MHz, 3 MHz và kết hợp 1 + 3 MHz

Chế độ phát: Liên tục và xung

Đầu phát siêu âm đa tần 1/3MHz, diện tích tác dụng 5 cm2

Cài đặt thời gian điều trị tối đa: 30 phút

Màn hình: LCD màu, hiển thị đồ họa

Các chương trình được cài đặt trước với hình minh họa vị trí điều trị

Bộ nhớ lưu chương trình người dùng

Cường độ tối đa: 3W cm2