Máy siêu âm chuẩn đoán

Máy siêu âm chẩn đoán Hitachi Prosound F37

Máy siêu âm chẩn đoán Hitachi Prosound F37

Giải pháp hình ảnh rõ nét, khuyến khích liên kết giữa bà mẹ và thai nhi, đảm bảo an toàn và sức khỏe của phụ nữ và thai nhi. Các

Máy siêu âm chẩn đoán Prosound 6

Máy siêu âm chẩn đoán Prosound 6

- Prosound 6 trên nền tảng công nghệ số hóa hoàn toàn (Full digital system) và ExPHD™ tối ưu hóa chất lượng hình ảnh - Công nghệ xử lý hình